Hvad er udstationering og hvorfor har vi det?

 

En udstationering betyder at hunden til daglig bor hos en familie, men at vi har avlsretten på hunden. Vi benytter os af udstationeringsværter, da vi ønsker at bevare linjerne i vores avl, men ikke mener, at vi har tiden til at kunne aktivere så mange hunde optimalt, som dette ville kræve. Derfor tilbyder vi at andre kan få en dejlig hund, som vi bare låner en gang imellem. Alt afhængig af køn og vilkår, vil hunden overgå til værten når kravene er opfyldt. Er der andre årsager til at hunden ikke kan indgå i avl, vil den som regel også overgå til værten inden den har opfyldt kriterierne. 

Aftalen vil som oftest betyde at der er udstillingskrav og at hunden kan bruges i avl. Alle udgifter forbundet med avl og udstilling, pålægges os og ikke værten. Man er som vært ikke selv forpligtet til at udstille, men har man lyst, er man mere end velkommen. Hunden skal hos værten aktiveres, holdes sund og rask, samt være vant til at omgås mange andre hunde og gå pænt i snor, samt blive undersøgt af dommer uden at vise utryghed eller anden uønsket adfærd. Hvad man ellers bruger hunden til, blander vi os ikke i - det må bare ikke have betydning for dens brug i avl eller udstilling på en uhensigtsmæssig måde. 

Der er forskel på om man er vært for en hanhund eller en tæve, som er uddybet nedenfor.

Tæver

Er det en tæve som er udstationeret vil det betyde, at den skal have ca. 2 kuld i alderen 2-6 år og at den i de sidste dage op til fødsel og de efterfølgende 8 uger, bor hos os. Alt op til - sundhedsundersøgelser, parring, scanninger, etc. - vil ligeledes være vores ansvar og koordineres altid med værten inden.

Hanhunde

Er det en hanhund som er udstationeret, vil der være aftalt en antal planlagte parringer om året i alderen 2-8 år, som ligeledes foregår hos os. Antallet vil fremgå af kontrakten. Det er derfor vigtigt at vores værter bor relativt tæt på og at de er parate til, at hunden hentes når den skal udstilles, parres, foretages sundhedsundersøgelser, etc. 

Omkostninger

Hunden bor til dagligt hos værten og de er således pålagt at have de daglige omkostninger - foder, årlige dyrlægebesøg, forsikring, etc. Kommer hunden til skade i værtens besiddelse, er det ligeledes værtens omkostning at udbedre skaden. Er det omkostninger forbundet med avl eller lignende, så er det os der skal opretholde omkostningerne. Forsikring forbliver i vores kennelnavn indtil hunden overgår til værten, da det hermed er sikkert at dette opretholdes med korrekte informationer til kommende avl. Alt afhængigt at antallet i kennelen, vil prisniveauet være forskelligt og betales hvert halve år. 

Alle omkostninger til de pålagte udstillinger (gebyrer, kørsel, hotel, etc), undersøgelser (patella luksation, etc), eller lignende vil være pålagt os. Har man fået mod på tanden og selv vil udstille den, så er dette omkostninger forholdt til værten, hvis dette overstiger antallet i kontrakten.
Skal hunden trimmes eller lignende, vil dette foregå hos os eller efter aftale. Omkostninger dertil er pålagt os. 

Misvedligeholdelse

Hvis kontrakten ikke overholdes og hunden anses for at være misvedligeholdt, kan vi altid hente hunden tilbage til kennelen. Dette vil kræve at enten DKK juristen afgører misvedligeholdelsen eller at der kort efter afhentelse, foreligger en sundhedsundersøgelse af hunden fra en dyrlæge, som ligeledes afgører misvedligeholdelsen. Man skal således ikke være nervøs for at vi henter hunden hjem uberretiget for blot at beholde den selv. Dette er en tillidssag mellem os og værten, som skal gå begge veje.